<3 SIMPLE TOUCH – DODIR LAKOĆE <3

Ova predivna, čudesno moćna metoda koja služi da svoj život sa lakoćom, u celosti preuzmemo u svoje ruke, naša je mala tajna. Naša je želja da ovaj radostan način podelimo sa svim ljudima koji su bez praznih obećanja spremni da duhovno i spiritualno napreduju, rastu u svetlosti. Ovo je samo jedan od načina koji nam otvaraju puteve ka našoj istini, suštini našeg bića. Na lak, radostan, nadasve prijatan način otpuštamo sve što nam više ne služi i nije u skladu sa našim najvišim dobrom. Do lakoće sa simple touch-om!
Touch of Light

28bf8687ffe7c8222751a0992bd31034

1505524_253085888190863_1259875406_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s